4 edycja międzynarodowej akcji RAW RAILPOL z udziałem SOK

04.11.2020

4 edycja międzynarodowej akcji RAW RAILPOL z udziałem SOK

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa kolei w Europie w dniach 7-14 września 2020 roku zorganizowało już 4 edycję akcji RAW RAILPOL. Do udziału w Rail Action Week po raz kolejny zaproszona została Straż Ochrony Kolei.

RAILPOL to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych odpowiedzialnych za nadzorowanie kolei w Europie. Co roku RAILPOL organizuje międzynarodową akcję „Aktywna Tarcza”, mającą na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowych, zapobieganie zagrożeniom i zagwarantowanie skuteczności środków zwalczania przestępczości transgranicznej. Tegoroczne, wzmożone działania pod kryptonimem „Aktywna Tarcza” odbyły się w dniach 7-14 września.

W działaniach udział wzięły  policje kolejowe zrzeszone w organizacji RAILPOL oraz polska Straż Ochrony Kolei, która została zaproszona przez RAILPOL do udziału w RAW. Głównym celem operacji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony europejskiego systemu kolejowego poprzez skoordynowane działania koncentrujące się na zapobiegawczych środkach bezpieczeństwa
i przeciwdziałaniu zjawiskom przestępczym, które zakłócają bezpieczeństwo i ochronę osób oraz regularność ruchu kolejowego. Na terenie Polski Straż Ochrony Kolei przeprowadziła szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.

W działaniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udział wzięło blisko 2 900 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, którzy samodzielnie lub przy wsparciu innych służb, realizowali wzmożone działania na rzecz bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze, przeprowadzili działania na ponad 1 200 przejazdach kolejowych, ujęli blisko 40 sprawców dewastacji mienia kolejowego, wylegitymowali ponad 1 000 osób oraz nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego na  prawie 700 osób łamiących przepisy porządkowe na obszarze kolejowym.

Z każdym rokiem działania w ramach akcji „RAW RAILPOL” zwiększają świadomość społeczeństwa na temat potencjalnych zagrożeń oraz niebezpieczeństw w sektorze transportu kolejowego podkreślając jednocześnie globalne zaangażowanie i znaczenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.