Bezpieczne ferie na kolei –najmłodsi pod czujnym okiem funkcjonariuszy SOK

16.01.2015

Bezpieczne ferie na kolei –najmłodsi pod czujnym okiem funkcjonariuszy SOK

Wzorem lat ubiegłych, funkcjonariusze SOK będą prowadzić szeroko zakrojoną akcję profilaktyczno-prewencyjną, polegającą na zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym.  W sposób szczególny kontrolowane i zabezpieczane będą zorganizowane formy przejazdów dzieci i młodzieży, udających się na wypoczynek.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług polskich kolei, wzorem lat ubiegłych Straż Ochrony Kolei wspólnie z innymi instytucjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego takimi jak Policja, Straż Graniczna oraz Żandarmeria Wojskowa będzie prowadzić wzmożone działania prewencyjne. Tradycyjnie już siły i środki SOK w sposób szczególny skierowane zostaną na zabezpieczanie sektora pasażerskiego oraz na ochronę infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Straż Ochrony Kolei będzie aktywnie współpracować z innym służbami realizując zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom wyjeżdżającym i powracającym z wypoczynku, w szczególności w okresie zwiększonego ruchu podróżnych na głównych – najbardziej zagrożonych – ciągach i kolejowych węzłach komunikacyjnych.

Na całym obszarze kolejowym w tym okresie pojawią się dodatkowe patrole SOK. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa: w pociągach pasażerskich, na stacjach kolejowych, dworcach i przystankach osobowych, na szlakach kolejowych. Prowadzone będą również działania, przeciw-kradzieżowe w sektorze infrastruktury kolejowej, aby zapobiegać kradzieżom i wyeliminować spowodowane dewastacją, ewentualne opóźnienia pociągów. Innymi dodatkowymi działaniami o charakterze przeciw-kradzieżowych będą działania realizowane przez funkcjonariuszy SOK bezpośrednio w pociągach pasażerskich. W głównej mierze dotyczyć to będzie pociągów dalekobieżnych przemierzających niejednokrotnie duże odległości obszaru Polski.

Ze wzmożonym natężeniem ruchu kolejowego w okresie ferii zimowych związane są pewne specyficzne zagrożenia, z tego względu funkcjonariusze SOK będą edukować najmłodszych w zakresie zasad bezpiecznego podróżowania i prawidłowego zachowania się na obszarze kolejowym. Podczas prowadzonych od lat prelekcji w placówkach oświatowych Straż Ochrony Kolei ostrzega także przed tragicznymi skutkami tzw. ,,zabaw na torach”. Brak wyobraźni, lekkomyślność i nuda nierzadko prowadzą do groźnych w skutkach zachowań.

Do częstych przewinień w okresie wolnym od nauki szkolnej należą: spacery w torach czynnych, wspinaczka na słupy, przebieganie bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem, układanie przeszkód na torach oraz obrzucenia pociągów kamieniami. Straż Ochrony Kolei przypomina, że droga hamowania pociągu jadącego z prędkością 100 kilometrów na godzinę wynosi 700 metrów. Kamień trafiający w szybę wagonu ma siłę pocisku, natomiast w sieci trakcyjnej płynie prąd o napięciu 3000 V.

Należy pamiętać także, że czas zbliżającego się odpoczynku to dla złodziei kieszonkowych czas wytężonej pracy. Będą oni próbowali wykorzystać zgiełk panujący na dworcach i peronach. Dlatego w tym czasie pojawi się więcej patroli SOK w miejscach potencjalnie zagrożonych. Funkcjonariusze przypominają, że bezpieczeństwo podróżnych zależy również od nich samych, dlatego powinni pamiętać aby nie pozostawiać swojego bagażu bez opieki, a wszystkie wartościowe rzeczy trzymać zawsze przy sobie, np. gotówkę starać się schować w kilku miejscach. Za każdym razem kiedy poczujemy się zagrożeni należy jak najszybciej zaalarmować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Funkcjonariusze SOK reagują na każde zgłoszenie, które do nich wpływa.

Tylko zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków. Straż Ochrony Kolei apeluje o wyobraźnię. Do dyspozycji osób korzystających z usług kolei jest całodobowy numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – (22) 474 00 00.

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.