Bezpieczniej na przejazdach i w podróży - SOK w akcji „Bezpieczny przejazd…”

28.01.2015

Bezpieczniej na przejazdach i w podróży - SOK w akcji „Bezpieczny przejazd…”

Patrole w miejscach szczególnie niebezpiecznych, na przejazdach kolejowo – drogowych, „dzikich przejściach”, spotkania z dziećmi i młodzieżą to działania, które co roku podejmują funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w ramach akcji Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. To także dzięki ich staraniom i podjętym inicjatywom rok 2014 był najbezpieczniejszym rokiem od lat na kolei. 

Co roku Straż Ochrony Kolei bardzo aktywnie włącza się w działania kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Ponad 10 tysięcy funkcjonariuszy SOK wzięło aktywny udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na kolei w zeszłym roku. Akcją objęto 11172 przejazdów kolejowo – drogowych, co przyczyniło się do 14% spadku liczby wypadków w tych miejscach. Funkcjonariusze SOK przeprowadzili także akcję „Zero tolerancji dla osób przechodzących przez tory w miejscach niedozwolonych” podczas której prowadzili patrole w okolicach 17322 „dzikich przejść”. W działaniach wzięło udział ponad 16,5 tysiąca sokistów. W sumie wylegitymowali 1017 osób, 4104 pouczyli i wystawili 1892 mandaty karne za przechodzenie w miejscach niedozwolonych. Oprócz tego w 235 przypadkach skierowali sprawy do sądów.

Działania Straży Ochrony Kolei w 2014 roku w ramach akcji „Bezpieczny przejazd…” to także spotkania z dziećmi i młodzieżą. W zeszłym roku funkcjonariusze SOK przeprowadzili 681 prelekcji na terenie całego kraju. Podczas takich spotkań uczyli dzieci jak i gdzie bezpiecznie przechodzić przez tory, co może im grozić kiedy będą przechodzić przez torowiska „na dziko” oraz, że warto dawać dobry przykład innym.


więcej na temat akcji "Bezpieczny Przejazd...": www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/bezpieczniej-na-przejazdach-bezpieczniejsze-podroze-podsumowanie-kampanii-bezpieczny-przejazd-zatrzymaj-sie-i-zyj-2014-roku-2711/

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.