Dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych 5 marca kolejarze, policjanci, Straż Ochrony Kolei organizują dodatkowe akcje

04.03.2018

Dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych 5 marca kolejarze, policjanci, Straż Ochrony Kolei organizują dodatkowe akcje

99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w 2017 r. to efekt lekceważenia przez kierowców znaku stop, czerwonych świateł sygnalizatorów, wjazdów pod opadając rogatki. Aby eliminować negatywne zachowania, w poniedziałek policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei będą sprawdzać bezpieczeństwo na wybranych przejazdach w całej Polsce.

To kolejna akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Straży Ochrony Kolei przy współpracy z policją na rzecz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. By zwiększyć bezpieczeństwo i eliminować rutynę i brawurę, działania zaplanowano we wszystkich województwach m.in. w Poznaniu, Opolu, Zielonej Górze, Sanoku i Warszawie. Funkcjonariusze, m.in. wykorzystując mobilne centra monitoringu SOK, będą sprawdzać, czy kierowcy i piesi stosują się do znaków i przepisów ruchu drogowego, nie pomijają znaków stop i nie wjeżdżają na przejazd, gdy nie ma możliwości zjazdu. Będą pouczenia i ulotki oraz konsekwencje adekwatne do przewinień.

Dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z roku na rok ograniczają liczbę przejazdów kolejowo-drogowych. Od 2010 r. do 2018 r. ich liczba zmniejszyła się o ponad 1600. To m.in. efekt budowy bezkolizyjnych przejazdów i dróg dojazdowych. Wzrasta liczba przejazdów zabezpieczonych sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz rogatkami. PLK współpracuje z zarządcami dróg w zakresie prawidłowego oznakowania i utrzymania jezdni.

W ramach kampanii społecznej PLK, Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” prowadzone są działania, by zwiększyć odpowiedzialność kierowców i ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach. Tylko w styczniu i lutym rozdano setki ulotek i materiałów, przeprowadzono 120 działań, m.in. spotkań w szkołach i akcji na przejazdach. W 2017 r. kierowcy i piesi otrzymali 256 tys. ulotek o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Było prawie 1000 spotkań, z ponad 50 tys. dzieci. 103 tys. materiałów dydaktycznych na temat bezpieczeństwa zostało rozdanych w szkołach i przedszkolach.

PLK zorganizowała 10 warsztatów z instruktorami nauki jazdy, podczas których przekazywane były prezentacje przydatne w procesie szkolenia początkujących kierowców. Łącznie materiały trafiły do blisko 800 ośrodków szkolenia. Pomogą przygotować w 2018 r. około 50 tysięcy przyszłych kierowców.

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.