Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei uczestniczyli w WIELKIEJ DEFILADZIE

03.05.2019

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei uczestniczyli w WIELKIEJ DEFILADZIE

W dniu 3 maja 2019 roku w Warszawie odbyła się WIELKA DEFILADA pod hasłem „SILNI W SOJUSZACH”. Po raz pierwszy w historii powojennej Polski na zaproszenie Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, obok żołnierzy sił zbrojnych, ulicami Warszawy przemaszerowali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy wspólnie z funkcjonariuszami innych służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie kraju, wzięli udział w uroczystych obchodach dla uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja, 20. lat Polski w NATO oraz 15. lat w Unii Europejskiej.

W dniu 02 maja 2019 r. o godz. 18.00  w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiona została Msza Święta z okazji Dnia Flagi RP, pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe Wojska Polskiego oraz innych służb mundurowych, w tym poczet Straży Ochrony Kolei.

W Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie w dniu 03 maja 2019 r. o godz. 9.30 odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny, z udziałem Pana dr. Andrzeja Dudy - Prezydenta RP wraz z małżonką. Obecni byli również przedstawiciele najwyższych władz państwowych, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, w tym Straży Ochrony Kolei, którą reprezentował dr inż. Józef Hałyk - Komendant Główny Straży Ochrony Kolei. We mszy świętej, której przewodniczył Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski udział wzięły Poczty sztandarowe, w tym poczet Straży Ochrony Kolei.

Po zakończonej mszy św. na Placu Zamkowym w Warszawie o godz. 12.00 odbyła się kolejna  Uroczystość z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja w 228. rocznicę ustanowienia Konstytucji, z udziałem Pary Prezydenckiej, jak również przedstawicieli najwyższych władz państwowych, wojska i służb mundurowych, w tym Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei.

O godzinie 14.00 na Wybrzeżu Gdańskim w Warszawie rozpoczęła się defilada ”Silni w Sojuszach”, z udziałem pododdziału Straży Ochrony Kolei, funkcjonariuszy Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei i funkcjonariuszy SOK, którzy zaprezentowali będące na wyposażeniu Straży Ochrony Kolei samochody patrolowe i terenowe oraz Mobilne Centrum Monitoringu.

Kultywując wartości jednej z najstarszych formacji uzbrojonych w Rzeczypospolitej ulicami Warszawy przemaszerował Pododdział Straży Ochrony Kolei wraz z pocztem sztandarowym. W jadącej kolumnie pojazdów formacja zaprezentowała najnowocześniejsze środki transportu i sprzęt będący na wyposażeniu Straży Ochrony Kolei.

Podczas defilady funkcjonariusze SOK wystąpili w umundurowaniu polowym, natomiast funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei w umundurowaniu taktycznym.

Uzbrojenie funkcjonariuszy stanowiły pistolety maszynowe typu CZ Scorpion model Evo 3A1 oraz broń krótka typu GLOCK 17. Ponadto funkcjonariusze SOK wyposażeni zostali w środki przymusu bezpośredniego oraz łączność bezprzewodową.

W kolumnie prezentujących się pojazdów jechały samochody operacyjne Straży Ochrony Kolei marki Isuzu  D-Max Double Cab, którymi przemieszczali się funkcjonariusze Grup Operacyjno – Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei.

Za samochodami ISUZU jechały oznakowane samochody interwencyjne SOK marki Volkswagen Amarok, przystosowane do przewozu 5 funkcjonariuszy oraz psa służbowego. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym zapewniają szybki dojazd do miejsca zdarzenia, Funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei towarzyszyły psy służbowe patrolowo-obronne stanowiące nieocenione wsparcie funkcjonariuszy SOK w realizacji nałożonych na formację ustawowych zadań. 

Straż Ochrony Kolei dysponuje również Mobilnymi Centrami Monitoringu. Jeden z tych pojazdów, wziął udział w Defiladzie.

Wśród gości honorowych, którzy obserwowali Przebieg defilady obecny był Prezydent RP oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojska i służb mundurowych, w tym Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.

Przypomnieć należy, że Straż Ochrony Kolei jest formacją wyspecjalizowaną i uzbrojoną, która od ponad 100 lat zapewnia bezpieczeństwo publiczne na obszarze kolejowym.

Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzone zostały radykalne zmiany w funkcjonowaniu formacji. Istotną jest duża zmiana pokoleniowa. W miejsce odchodzących zasłużonych funkcjonariuszy w szeregi Straży Ochrony Kolei wstępują młodzi, wykształceni i kompleksowo wyszkoleni funkcjonariusze: elokwentni, pełni zapału i zaangażowania w służbie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Dzisiejsza Straż Ochrony Kolei to formacja Skuteczna, Odpowiedzialna i Kompetentna.

Realizując nałożone na formację ustawowe zadania Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w imieniu Państwa realizują zadania tożsame z zadaniami innych służb porządku publicznego. Formacja znajduje się w stadium ciągłego rozwoju i przeobrażeń.

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.