Inauguracyjne spotkanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego z Kierownictwem Straży Ochrony Kolei

15.06.2022

Inauguracyjne spotkanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego z Kierownictwem Straży Ochrony Kolei

W Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei, 15 czerwca 2022 roku, miało miejsce spotkanie Kierownictwa Straży Ochrony Kolei z Biskupem Polowym Wojska Polskiego – dr. Wiesławem Lechowiczem. Podczas wizyty Ordynariusz Wojskowy zapoznany został ze strukturą formacji oraz specyfiką służby na obszarze kolejowym.

W środę, 15 czerwca 2022 roku, w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei odbyła się inauguracyjna wizyta Biskupa Polowego Wojska Polskiego, dr. Wiesława Lechowicza. Gospodarzami podniosłego wydarzenia byli: dr inż. Józef Hałyk, Komendant Główny SOK oraz jego zastępcy – p. Paweł Boczek (Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony)
i p. Jadwiga Kowalczyk (Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. finansowo-ekonomicznych). Z ramienia Straży Ochrony Kolei w spotkaniu wzięli udział także Naczelnicy Wydziałów z Komendy Głównej SOK oraz – w formule zdalnej – Komendanci
z szesnastu Komend Regionalnych SOK. Swoją obecnością funkcjonariuszy i pracowników SOK zaszczycił także
ks. prał. płk SG dr Zbigniew Kępa, Naczelny Kapelan Straży Ochrony Kolei.

Uroczystą zbiórkę rozpoczął okolicznościowy meldunek złożony Jego Ekscelencji bp. Wiesławowi Lechowiczowi. Następnie
o swojej służbie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach kolejowych opowiedzieli zgromadzeni na sali przedstawiciele Komendy Głównej SOK oraz Komendanci Komend Regionalnych SOK. Tym samym dostojny gość został zapoznany ze specyfiką działań prowadzonych przez formację oraz wyzwaniami, z jakimi na co dzień mierzą się funkcjonariusze SOK w poszczególnych częściach kraju.

Podczas spotkania Komendant Główny SOK dr inż. Józef Hałyk, podkreślił znaczenie Kościoła Katolickiego w zachowaniu tradycji i wartości, jakimi w służbie Rzeczypospolitej Polskiej kierują się funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Komendant podziękował także Biskupowi Polowemu WP za złożoną wizytę, będącą pierwszym etapem rozpoczynającej się współpracy. Zaznaczył również, że dla funkcjonariuszy i pracowników SOK jest ona honorem i ogromnym zaszczytem.

Bp. Lechowicz kierując słowa do uczestników spotkania , nawiązał do chlubnej historii Straży Ochroni Kolei, sięgającej 1918 roku, podkreślając znaczenie formacji w systemie bezpieczeństwa Państwa Polskiego zarówno ponad sto lat temu, jak
i obecnie – w dobie nowych wyzwań geopolitycznych i społecznych. Na zakończenie spotkania inauguracyjnego Ksiądz Biskup zapewnił o swoim życzliwym wsparciu dla inicjatyw podejmowanych przez formację oraz zadeklarował pamięć
o funkcjonariuszach i pracownikach SOK w codziennej modlitwie.

Spotkanie stało się także doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych grawertonów, stanowiących symboliczny wyraz wzajemnego uznania i szacunku oraz zapowiedź dalszej, owocnej współpracy.

Ks. bp. dr Wiesław Lechowicz, 15 stycznia 2022 roku, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Przejęcie kanoniczne Ordynariatu Polowego i ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego odbyły się 12 lutego br. W uroczystościach wzięła udział delegacja funkcjonariuszy SOK, reprezentowana przez dr. inż. Józefa Hałyka, Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. W dniu 14 marca 2022 roku podczas 391. Zebrania Plenarnego KEP został powołany na Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei.

 

 

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.