Koleją na Święta

23.12.2014

Koleją na Święta

Atrakcyjne czasy podroży dzięki zmodernizowanym liniom kolejowym. Wsparcie informatorów mobilnych na największych dworcach. dyspozytorzy, dyżurni ruchu i zespoły techniczne czuwają nad kursowaniem pociągów.  O bezpieczeństwo podróżnych w pociągach, na dworcach oraz na szlakach kolejowych dba Straż Ochrony Kolei.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają sprawną podróż na święta. Sieć kolejowa w całej Polsce jest przejezdna. Ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. Dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne pociągi kursują wg rozkładu jazdy. Na bieżąco analizowane są prognozy pogody.

Zarządca sieci utrzymuje bezpośredni kontakt z przewoźnikami. Całodobowo działa również Centrum Wsparcia Klienta, które zapewnia pasażerom wsparcie w sytuacjach ewentualnego opóźnienia pociągu - komunikację zastępczą, napoje i poczęstunek na dworcach oraz w pociągach.

W zależności od sytuacji, do działań zapewniających sprawne kursowanie pociągów, są włączani dodatkowi pracownicy i sprzęt. W gotowości pozostaje 168 zespołów pogotowia technicznego, których zadaniem jest szybkie usuwanie usterek, 75 pociągów do naprawy sieci trakcyjnej, dodatkowe lokomotyw. Jest przygotowany sprzęt na wypadek sytuacji zimowej, 195 maszyn, 66 urządzeń do usuwania oblodzenia i 28 urządzeń do odszraniania.

W okresie świątecznym Straż Ochrony Kolei wzmocniła działania i wystawiła dodatkowe patrole w pociągach, na dworcach oraz na szlakach kolejowych. O bezpieczeństwo podróżnych w każdej dobie zadba 700. funkcjonariuszy SOK. Do zabezpieczenia szlaków kolejowych przed kradzieżami skierowanych zostanie łącznie 5277 funkcjonariuszy, w pociągach pełnić służbę będzie 2540 patroli SOK, a na dworcach i stacjach prawie 4000 patroli SOK. Do dyspozycji podróżnych jest całodobowy numer alarmowy Straży Ochrony Kolei - 22 47 40 000.

Szczegółowych informacji na temat kursowania pociągów udzielają przewoźnicy. Informacje o rozkładzie są dostępne także na stronie rozklad.plk-sa.pl, www.intercity.pl oraz pod numerem infolinii 19 757.

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.