Komunikat w sprawie zagubienia notatnika służbowego z danymi osobowymi

31.07.2020

Komunikat w sprawie zagubienia notatnika służbowego z danymi osobowymi

Inspektor ochrony danych osobowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei (IOD-SOK) informuje, że w dniu 27.07.2020 r. funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei o numerze 01724 z Posterunku SOK w Bytomiu, podczas pełnienia służby, zagubił notatnik służbowy.

Tym samym zachodzi prawdopodobieństwo nieumyślnego, przypadkowego naruszenia danych osobowych jednej z osób pouczonych na terenie stacji Chorzów Miasto w dniu 07.07.2020 r., której dane znalazły się notatniku. Zakres danych, jakie w związku z prowadzoną interwencją weszły w posiadanie SOK stanowiły dane podstawowe tej osoby takie jak m.in. imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania. Powyższe naruszenie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla tej osoby, dlatego w trosce o jej bezpieczeństwo, w celu zminimalizowania konsekwencji zdarzenia Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei bardzo prosi osoby pouczone przez Straż Ochrony Kolei we wskazanym powyżej miejscu i czasie o niezwłoczny kontakt, w celu uzyskania zaleceń i rekomendacji jak uniknąć zagrożeń związanych z niecelowym i nieuprawnionym udostępnieniem zawartych w notatniku danych osobowych.

Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei:
Pani st. insp. Diana Zborowska – nr tel. 600 083 809; e-mail:diana.zborowska@plk-sa.pl

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.