Liczne patrole Straż Ochrony Kolei. Ruszyła kolejowa akcja „Znicz 2014”

30.10.2014

Liczne patrole Straż Ochrony Kolei. Ruszyła kolejowa akcja „Znicz 2014”

Bezpieczną podróż i pobyt na dworcach oraz ochronę infrastruktury kolejowej od 31 października – 2 listopada 2014 zapewni Straż Ochrony Kolei w ramach akcji „Znicz 2014". Będzie więcej patroli, służb umundurowanych i cywilnych oraz mobilnych zespołów.

Wspólne patrole SOK oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne zapewnią bezpieczną podróż i oczekiwanie na dworcach. W akcji udział weźmie 2521 funkcjonariuszy SOK m.in. 86 patroli z psami i 517 samochodowych.

Ponadto Straż Ochrony Kolei będzie czuwała nad bezpieczeństwem w 750 pociągach pasażerskich. 1200 funkcjonariuszy w mundurach i po cywilnemu zapewni bezpieczeństwo podróżnym.

Ochraniane będą 1123 dworce i stacje kolejowe. Na szlaki skierowanych zostanie prawie 1450 funkcjonariuszy. Ich zadaniem będzie przeciwdziałanie kradzieżom i dewastacjom urządzeń infrastruktury kolejowej, tak by osoby korzystające z usług kolei podróżowały bezpiecznie.

Wykorzystane zostaną specjalistyczne pojazdy tzw. Mobilne Centra Monitoringu, z których będzie prowadzona stała obserwacja miejsc szczególnie zagrożonych kradzieżami.

Dodatkowe patrole SOK zostaną również skierowane w rejon czasowych przejść przez tory, szczególnie w pobliżu cmentarzy (np. przejście w okolicach stacji Warszawa Gołąbki), by zapewnić bezpieczną drogę przez linie kolejowe.

Przypominamy zasady bezpiecznej podróży:

- zachowajmy ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. W ścisku jesteśmy najbardziej narażeni na kradzież;

- nie demonstrujmy rzeczy wartościowych np. gotówki, biżuterii;

- nie pozostawiajmy bagażu bez opieki na dworcu, w pociągu.


Jeżeli widzisz zagrożenie na obszarze kolejowym zadzwoń na numer alarmowy Straży Ochrony Kolei – 22 474 00 00.

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.