Międzynarodowa akcja RAILPOL „ RAD - Aktywna Tarcza”

31.01.2020

Międzynarodowa akcja RAILPOL „ RAD - Aktywna Tarcza”

Służby mundurowe w całej Europie łączą siły dla zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym. Do udziału w akcji organizowanej przez stowarzyszenie RAILPOL po raz kolejny zaproszona została Straż Ochrony Kolei.     

RAD (Rail Action Days) to cykliczne, skoordynowane działania służb mundurowych organizowane przez międzynarodowe stowarzyszenie RAILPOL, odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie. Wzmożone działania pod kryptonimem „Aktywna Tarcza” odbyły się w dniach 21-22 stycznia br. w krajach członkowskich RAILPOL oraz w Polsce. W ww. akcji na zaproszenie organizacji RAILPOL uczestniczyła Polska Straż Ochrony Kolei, która przeprowadziła wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Na zaproszenie Straży Ochrony Kolei do wzięcia udziału w działaniach RAD, pozytywnie odpowiedziała Polska Policja i Straż Graniczna.

W związku z powyższym na terenie kolejowym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały przeprowadzone działania związane ze  zwiększeniem liczby patroli na stacjach, przystankach i w pociągach, kontrolą podróżnych pod kątem legalności ich pobytu, wykrywaniem najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym, a także kontrolą przestrzegania przepisów porządkowych.

Głównym celem akcji „RAD Aktywna Tarcza” było zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, ze szczególnym uwzględnieniem pociągów dalekobieżnych oraz przejazdów międzynarodowych. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, działając wspólnie z Policja i Strażą Graniczną wzmocnili i zintensyfikowali działania prewencyjne na obszarze kraju poprzez zwiększenie patroli na stacjach, przystankach i w pociągach, kontrolę podróżnych pod kątem legalności ich pobytu, wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym, a także kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych.

W działaniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej udział wzięło blisko 900 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, ponad 5 000 funkcjonariuszy Policji i ponad 60 funkcjonariuszy Straży Granicznej. W ciągu 48-godzinnej akcji mundurowi objęli szczególnym nadzorem ponad 1 600 stacji i przystanków kolejowych oraz 600 pociągów pasażerskich. Podczas akcji na terytorium RP mundurowi wylegitymowali ponad 2 400 osób, zatrzymano 41 sprawców czynów zabronionych, nałożono 129 mandatów karnych w związku z popełnieniem wykroczeń na obszarze kolejowym oraz przeprowadzono ponad 90 kontroli automatycznych skrzynek na bagaże.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.