Obchody 90. rocznicy otwarcia południowego odcinka Magistrali Węglowej Śląsk – Porty

06.09.2021

Obchody 90. rocznicy otwarcia południowego odcinka Magistrali Węglowej Śląsk – Porty

3 września 2021 roku w Herbach odbyła się uroczystość upamiętniająca 90. rocznicę otwarcia linii  kolejowej Herby Nowe – Zduńska Wola, czyli południowego odcinka Magistrali Węglowej Śląsk – Porty. Uroczystość zorganizowała Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie Tarnogórskich Kolejarzy oraz Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, a udział w nim wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kolejowych. Straż Ochrony Kolei reprezentował Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk.

W listopadzie 1930 r. odbyło się oficjalne otwarcie linii  kolejowej Herby Nowe – Zduńska Wola, będącej odcinkiem Magistrali Węglowej Śląsk – Porty łączącej w prostej linii Górny Śląsk z portem w Gdyni. Linia ta miała bardzo duże znaczenie polityczne i gospodarcze, gdyż połączyła „Śląsk z Macierzą”. Jak pisano w gazecie „Polska Zachodnia” z dnia 11 listopada 1930 r.: „(…) do Herb Nowych zjechały najważniejsze osobistości życia politycznego, gospodarczego oraz władz kolejowych Polski by uczestniczyć w polowej Mszy św. i otwarciu magistrali węglowej.”

Kolejarze, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Tarnogórskich Kolejarzy oraz kolejowa „Solidarność”, by nie zapomnieć o tych wydarzeniach postanowili uczcić 90. rocznicę uruchomienia jednego z ostatnich odcinków Magistrali Węglowej Śląsk – Porty. Inicjatorem uroczystości oraz autorem projektu krzyża był Stanisław Kokot – Sekretarz, Rzecznik Prasowy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie zaplanowane pierwotnie na rok 2020, ze względu na panująca pandemię musiało zostać przełożone.

3 września 2021 roku o godzinie 11:30 ze stacji Herby Nowe odjechał pociąg specjalny, który przewiózł zaproszonych gości do Herb na obchody upamiętniające wydarzenia sprzed 90 lat.

W tym samym miejscu, gdzie w 1930 r. odprawiono Mszę św. i dokonano poświęcenia magistrali kolejowej, o godzinie 12:00 polową Mszę św. odprawili ks. kan. Eugeniusz Zarębiński Krajowy Duszpasterz Kolejarzy oraz ks. Marek Niewiadomski Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach.

Po mszy nastąpiło poświęcenie krzyża, który wykonany został z szyn kolejowych z tamtego okresu i postawiony na rozstaju linii 181 Kalety – Oleśnica oraz 131 Chorzów Batory – Tczew. Obok krzyża znajduje się tablica informująca o tamtych wydarzeniach. Wartę honorową w miejscu pamięci wystawiła Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pani Barbara Dziuk oraz Pan Andrzej Gawron – Posłowie na Sejm RP, Pan Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Grzegorz Kurdziel – Członek Zarządu PKP PLK S.A., Pani Barbara Miszczuk – Członek Rady Nadzorczej PKP S.A., Pan Henryk Sikora – Członek Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pan Henryk Grymel – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”, Pan Patryk Świrski – Prezes Zarządu Kolei Śląskich, Pan dr hab. Zbigniew Tucholski prof. Polskiej Akademii Nauk, Samorządowcy Ziemi Śląskiej – Pani Krystyna Kosmala – starosta Powiatu Tarnogórskiego, Pan Klaudiusz Kandzia – burmistrz Kalet, Pan Arkadiusz Czech – burmistrz miasta Tarnowskie Góry,  Pan Krzysztof Bełkot – wójt gminy Boronów oraz Pracownicy Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach na czele z Panem Wojciechem Kwiatkowskim – Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.

Po Mszy św. odbył się panel dyskusyjny „Kolej dawniej i dziś”, w którym uczestniczyli: Pan Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN,  oraz Stanisław Kokot – opiekun Sali Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty im. Inż. Józefa Nowkuńskiego w Herbach Nowych, współorganizator uroczystości. Panel dyskusyjny poprowadził moderator Andrzej Paszke.

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.