Podziękowanie dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei za udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”.

05.09.2019

Podziękowanie dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei za udział w akcji „Tornister pełen uśmiechów”.

W niedzielę 25 sierpnia br. w miejscowości Giedlarowa na Podkarpaciu odbył się finał akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” organizowanej przez Caritas Polska. Do tego szczytnego celu  przyłączyli się funkcjonariusze i pracownicy Straży Ochrony Kolei.

Oprócz wsparcia finansowego, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei podczas festynu przeprowadzili szereg prelekcji, dotyczących kwestii bezpiecznego zachowania na obszarze kolejowym, a także przeprowadzili pokaz sprawności fizycznej i wyszkolenia.

Podczas akcji zostały zebrane środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup tornistrów dla dzieci najbardziej potrzebujących.

W dniu 02 września na ręce Pana dr. inż. Józefa Hałyka - Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei zostało skierowane podziękowanie dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, którzy wsparli działania na rzecz  szczytnej akcji pomocy dzieciom.

W podziękowaniu wskazano między innymi, że „W obecnych czasach wierność wartościom powinna wzbudzać szacunek i podziw. Konsekwencja w działaniu, nawet najmniejszym jest zaletą, którą należy doceniać.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.