Porucznik Roman Dziemieszkiewicz ps. „Pogoda”, „Adam” został patronem Dworca Kolejowego w Ciechanowie

25.10.2021

Porucznik Roman Dziemieszkiewicz ps. „Pogoda”, „Adam” został patronem Dworca Kolejowego w Ciechanowie

W dniu 23 października 2021 roku odbyła się uroczystość nadania imienia por. Romana Dziemieszkiewicza Dworcowi Kolejowemu w Ciechanowie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Parlamentarzyści, Przedstawiciele Władz Kolejowych i Samorządowych oraz 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, członkowie rodziny Patrona, a także kombatanci oraz reprezentanci środowisk społecznych, kulturalnych, naukowych, wojskowych i politycznych. Straż Ochrony Kolei reprezentował Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk.

W dniu 23 października 2021 roku odbyła się uroczystość nadania Dworcowi Kolejowemu w Ciechanowie imienia  por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda”, „Adam” zamordowanego   w dniu 30 października 1945 r. w pobliżu tegoż dworca przez żołnierzy Armii Czerwonej. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w Kościele pw. św. Józefa w Ciechanowie sprawowana przez Wikariusza Generalnego Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prał. kan. płk. Bogdana Radziszewskiego.

Dalsza część uroczystości odbyła się przed budynkiem dworca w Ciechanowie, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą por. Romanowi Dziemieszkiewiczowi. Następnie pod tablicą złożone zostały wiązanki kwiatów i znicze oraz została zaciągnięta warta honorowa przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej  im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”.

Przemawiając przed tablicą pamiątkową Pan Maciej Małecki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych wskazał, że: „Pamięć o bohaterach to ważne zadanie dla każdego pokolenia. My dziś możemy powiedzieć, że dobrze spełniamy ten obowiązek. Dziś imię wybitnego i niezłomnego syna tej ziemi zostanie usłyszane w całej Polsce. To jest symboliczny gest o wielkiej sile. Właśnie dziś ciechanowski dworzec otrzymuje imię swojego patrona, którym zostaje zasłużony żołnierz i działacz podziemia niepodległościowego Roman Dziemieszkiewicz. Patriota, oddany Ojczyźnie, oddany Polsce Niepodległej, który za wierność Polskim Sprawom zapłacił najwyższą cenę. Został zamordowany, ale nie został zapomniany.”

Podczas wydarzenia odczytano również listy skierowane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Wojewodę Mazowieckiego. W liście odczytanym przez doradcę Prezydenta Pana Tadeusza Deszkiewicza Prezydent Andrzej Duda podziękował za „cenną inicjatywę, która obiektowi ze swojej natury użytkowemu, jakim jest dworzec kolejowy, nadaje także rangę symboliczną poprzez upamiętnienie jednej z ważniejszych postaci polskiego podziemia niepodległościowego”. Przypomniał także, że „Żołnierze Niezłomni walczyli o wolną Polskę, walczyli często wbrew nadziei, a jednak w przekonaniu, że tej walki nie można zaprzestać. Walczyli, wiedząc, że niepodległa, wolna i suwerenna Rzeczpospolita kiedyś się wreszcie odrodzi, a wtedy ofiara ich życia stanie się fundamentem, na którym będziemy mogli budować naszą polską wspólnotę.”

Prezydent przypomniał, że „porucznik Roman Dziemieszkiewicz jako żarliwy, oddany Polsce patriota i ofiarny żołnierz wziął na siebie ciężar tej walki, dowodząc oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, najpierw jako komendant Powiatu Ostrołęka, a następnie Powiatu Ciechanów. […] Dowodził on wieloma akcjami skierowanymi przeciwko żołnierzom sowieckim i oddziałom UB, w tym akcją rozbicia aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Krasnosielcu i uwolnienia czterdziestu dwóch przetrzymywanych tam żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i Armii Krajowej”.

Pan Rafał Zgorzelski - Członek Zarządu PKP S.A. wskazał natomiast, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci zbiorowej o Żołnierzach Wyklętych: „Nadając dworcowi w Ciechanowie imię Porucznika „Pogody”, chcemy podkreślić, jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które podjęły walkę z dwoma okupantami, zarówno niemieckim, jak i sowieckim, w obronie suwerennej Rzeczypospolitej, wiary, tradycji i polskości. Pielęgnowanie pamięci zbiorowej o Żołnierzach Wyklętych, najlepszych synach naszej Ojczyzny, jest bardzo istotne dla umacniania polskiej tożsamości.”

W wydarzeniu nadania imienia dworcowi w Ciechanowie wzięli udział m.in.: Pan Maciej Małecki – Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pan Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej,  prof. Krzysztof Szwagrzyk – Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, Pan Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu PKP S.A., płk. Mieczysław Gurgielewicz – dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, przedstawiciele bliskiej rodziny Patrona, a także kombatanci oraz reprezentanci środowisk społecznych, kulturalnych, naukowych, wojskowych i politycznych. Straż Ochrony Kolei reprezentowała delegacja z dr inż. Józefem Hałykiem - Komendantem Głównym Straży Ochrony Kolei na czele.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.