Spotkanie Komendanta Głównego SOK z funkcjonariuszami biorącymi udział w Wielkiej Defiladzie

19.06.2019

Spotkanie Komendanta Głównego SOK z funkcjonariuszami biorącymi udział w Wielkiej Defiladzie

W dniu 11 czerwca 2019 roku, z inicjatywy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei, odbyło się spotkanie Kierownictwa Komendy Głównej SOK z funkcjonariuszami zaangażowanymi w przygotowania i udział Straży Ochrony Kolei w Wielkiej Defiladzie „Silni w Sojuszach”, która odbyła się 3 maja 2019 roku na ulicach Warszawy.

W uroczystości uczestniczyli dr inż. Józef Hałyk –  Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, Jadwiga Kowalczyk oraz Paweł Boczek – Zastępcy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei, Naczelnicy Wydziałów Komendy Głównej SOK, Komendanci Komend Regionalnych SOK, Komendant Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego SOK oraz funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei,  którzy uczestniczyli w Wielkiej Defiladzie „Silni w Sojuszach”.

W trakcie uroczystości Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk osobiście wręczył adresy okolicznościowe wszystkim funkcjonariuszom SOK, którzy przyczynili się do wykreowania pozytywnego wizerunku Straży Ochrony Kolei uczestnicząc w Wielkiej Defiladzie „Silni w Sojuszach”.

Na zakończenie spotkania Komendant Główny SOK przekazał funkcjonariuszom SOK wyrazy uznania i szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności i niespożytych sił na niwie zawodowej i w życiu osobistym, a słowami św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, mobilizował do dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju Straży Ochrony Kolei.

RSS

Copyright 2019 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.