Spotkanie Wicemarszałek Sejmu RP z Funkcjonariuszkami Straży Ochrony Kolei

09.03.2021

Spotkanie Wicemarszałek Sejmu RP z Funkcjonariuszkami Straży Ochrony Kolei

W dniu dzisiejszym (tj. 09.03.2021r.) Pani Małgorzata Gosiewska - Wicemarszałek Sejmu RP spotkała się z Funkcjonariuszkami Straży Ochrony Kolei. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Pani Marszałek w ramach cyklu spotkań z kobietami będącymi żołnierzami i funkcjonariuszami w służbie Państwa. Delegacji Straży Ochrony Kolei przewodniczyła Pani Jadwiga Kowalczyk – Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ekonomiczno-finansowych. 

 

Z okazji Dnia Kobiet Pani Małgorzata Gosiewska - Wicemarszałek Sejmu RP zaprosiła do Sejmu kobiety będące żołnierzami i funkcjonariuszami w służbie Państwa. Ze względu na pandemię spotkania z przedstawicielkami każdej ze służb zostały zaplanowane indywidualnie.  Straż Ochrony Kolei reprezentowana była przez delegację, której przewodniczyła Pani Jadwiga Kowalczyk - Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ekonomiczno-finansowych.

Pani Marszałek złożyła na ręce funkcjonariuszek SOK wyrazy uznania za godną, pełną zaangażowania postawę oraz podziękowała za wzorową i codzienną służbę, której celem jest dobro i bezpieczeństwo wspólnoty. Podkreśliła także, że „praca w służbie jest swego rodzaju powołaniem”.

Podczas części oficjalnej spotkania Pani Marszałek wręczyła funkcjonariuszkom SOK listy gratulacyjne zawierające życzenia sukcesów i wytrwałości w jakże istotnej służbie oraz powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym. Aby aktywność na rzecz Ojczyzny, jako profesja stanowiła poczucie dumy, dopełnienie życiowych osiągnięć i dawała osobistą satysfakcję.

W dalszej części spotkania głos zabrały przedstawicielki Straży Ochrony Kolei prezentując Pani Marszałek historię i specyfikę funkcjonowania formacji oraz podkreśliły rolę kobiet
w realizowaniu zadań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

 

 

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.