Straż Ochrony Kolei uczestniczyła Trzeciej edycji akcji RAW RAILPOL

26.09.2019

Straż Ochrony Kolei uczestniczyła Trzeciej edycji akcji RAW RAILPOL

RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie, zorganizowało 3 edycję akcji RAW RAILPOL, w dniach 02-09 września 2019 roku.

Skoordynowane działania, które miały miejsce w krajach członkowskich RAILPOL oraz w Polsce, miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Europie, zapobieganie zagrożeniom i zagwarantowanie skuteczności środków przeciwko przestępstwom i wykroczeniom występującym na obszarze kolejowym, na dworcach i w pociągach.

Uczestniczące państwa członkowskie RAILPOL oraz kraj gościnny, jak Polska, przeprowadziły działania zapobiegawcze mające na celu wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym poprzez specjalne kontrole osób znajdujących się na obszarze kolejowym.

Podczas akcji przeprowadzonej na obszarach członków RAILPOL oraz gościnnie biorącej udział Rzeczypospolitej Polskiej zaangażowanych było wielu funkcjonariuszy różnych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Przeprowadzono m.in. ponad 3800 kontroli infrastruktury krytycznej, 4800 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 1600 pociągów z materiałami niebezpiecznymi. Odbyło się wiele prelekcji/akcji informacyjnych w szkołach, mediach społecznościowych oraz innych działań w celu zwiększenia świadomości w zakresie potencjalnych niebezpieczeństw w obszarze kolejowym oraz zapobieganiu incydentom i wydarzeniom.

W ww. działaniach, na zaproszenie organizacji RAILPOL uczestniczyła Straż Ochrony Kolei, która przeprowadziła wiele działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Na zaproszenie Straży Ochrony Kolei do wzięcia udziału w akcji RAW, pozytywnie odpowiedziała Policja i Straż Graniczna. W związku z powyższym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie kolejowym m.in. skontrolowano ponad 2000 osób, ukarano mandatem karnym ponad 450, ujawniono 13 osób poszukiwanych oraz skierowano kilkanaście wniosków o ukaranie do sądów za wykroczenia popełniane na obszarze kolejowym.

Podsumowując, kolejne działania „RAW RAILPOL” zwiększyły świadomość na temat potencjalnych zagrożeń oraz niebezpieczeństw w ważnym sektorze jakim jest transport, a także podkreśliły globalne zaangażowanie i znaczenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.