Straż Ochrony Kolei uczestnikiem akcji „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”

13.06.2017

Straż Ochrony Kolei uczestnikiem akcji „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką”

 

W poniedziałek, 12 czerwca 2017 r. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei  uczestniczyli w spotkaniu Pary Prezydenckiej z dziećmi ze szkół podstawowych i przedszkoli w ramach akcji „Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką”.  

Wśród służb, które wzięły udział w akcji organizowanej Przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę znalazła się Straż Ochrony Kolei. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy przybyli na spotkanie przeprowadzali szereg pogadanek z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania na obszarze kolejowym. Przedstawiciele Straży Ochrony Kolei omawiali z dziećmi zagadnienia, które  wpływają na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym oraz jaki może być sposób postępowania w trudnych, niecodziennych sytuacjach. W czasie rozmowy z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei dzieci mogły dowiedzieć się między innymi, co oznacza biała linia na peronie, jakie zachowania są zabronione w pociągach i na dworcach oraz, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób. Funkcjonariusze SOK instruowali również, że w przypadku zagrożenia można uzyskać pomoc pod numerem alarmowym Straży Ochrony Kolei: 22 474 00 00.

Zaprezentowane zostało także wyposażenie i umundurowanie będące na stanie Straży Ochrony Kolei. Wiele radości sprawiła dzieciom możliwość przymierzenia czapki funkcjonariusza SOK, czy kamizelek i hełmów. Bardziej dociekliwi natomiast mogli sprawdzić jak działa termowizor, noktowizor, lornetka, foto pułapka lub porozumieć się za pomocą nowoczesnych środków łączności. Można było również sprawdzić jak działa nowoczesne Centrum Monitoringu zainstalowane na samochodzie służbowym Straży Ochrony Kolei. Swoje umiejętności zaprezentował  także „Uzar”- pies służbowy Straży Ochrony Kolei.

Nie jest to pierwsze spotkanie funkcjonariuszy SOK z dziećmi i młodzieżą, ponieważ akcje edukacyjne promujące bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, są stałym elementem działalności prewencyjnej prowadzonej od wielu lat przez Straż Ochrony Kolei. Od początku 2017 roku odbyło się  270 spotkań  w szkołach i przedszkolach,  dzięki czemu ponad  6 000 młodych ludzi zyskało wiedzę, jak zachowywać się na obszarze kolejowym, by zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swoim kolegom i bliskim.   

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.