Straż Ochrony Kolei wzięła udział w 22 edycji akcji 24-BLUE RAD przeprowadzonej przy współpracy z RAILPOL

23.12.2021

Straż Ochrony Kolei wzięła udział w 22 edycji akcji 24-BLUE RAD przeprowadzonej przy współpracy z RAILPOL

W dniach 24 i 25 listopada 2021 roku RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Organizacji odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem kolei w Europie, zorganizowało 22 edycję akcji 24-BLUE RAD. W skoordynowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, które zostały przeprowadzone na terenie krajów członkowskich RAILPOL oraz na terenie Polski udział wzięli funkcjonariusze polskiej Straż Ochrony Kolei.   

Skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, zapobieganie zagrożeniom i zagwarantowanie skuteczności środków przeciwko przestępstwom transgranicznym, a także wysłanie Pan-Europejskiej wiadomości o policyjnej współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla podróżnych przebywających na obszarze kolejowym. 

Włączając się do działań prowadzonych na terenie Europy zaproszona przez RAILPOL do współpracy polska Straż Ochrony Kolei wspólnie z Policją oraz Strażą Graniczną, przeprowadziły skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

Celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym, zwracając uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak np. zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże z wagonów towarowych, dewastacje oraz wandalizm.  

W akcję prowadzoną na obszarach kolejowych będących pod nadzorem poszczególnych członków RAILPOL oraz Polskich Służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo zaangażowanych było ponad 15 000 funkcjonariuszy. Służby bezpieczeństwa przeprowadziły patrole na blisko 8 350 stacjach kolejowych i w ponad 7 580 pociągach. Ogółem wylegitymowano ponad 52 980 osób.

Funkcjonariusze Policji z krajów zrzeszonych w ramach organizacji RAILPOL wraz z funkcjonariuszami polskiej Straży Ochrony Kolei oraz Policji i Straży Granicznej zapobiegli licznym wykroczeniom i przestępstwom  zatrzymując, lub kierując wnioski o ukaranie do sądów dla ponad 1 170 osób.

Funkcjonariusze polskich służb w ramach 22 edycji akcji 24-BLUE RAD  wylegitymowali ponad 3000 osób na dworcach kolejowych oraz 470 w pociągach, ujawnili 146 osób z kartoteką kryminalną oraz 46 osób poszukiwanych. Ponadto skontrolowano ponad 950 punktów skupu złomu, odzyskując 83 kg elementów metalowych pochodzących z infrastruktury kolejowej. Skonfiskowano ponad 95 gramów  narkotyków.   

Prowadzone edycje BLUE RAD wzmacniają współpracę międzynarodową, a także przynoszą wymierne korzyści w postaci osiągniętych pozytywnych rezultatów.

Wyniki ww. działań odzwierciedlają również skuteczną kooperację krajowych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach, szlakach i w pociągach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

 

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.