Straż Ochrony Kolei zapewnia bezpieczeństwo i pomoc przyjeżdżającym z Ukrainy

14.03.2022

Straż Ochrony Kolei zapewnia bezpieczeństwo i pomoc przyjeżdżającym z Ukrainy

Straż Ochrony Kolei od pierwszych dni wojny na Ukrainie zintensyfikowała działania dla bezpieczeństwa na terenie kolejowym. Funkcjonariusze zabezpieczają obszar kolejowych przejść granicznych, stacji, dworców i pociągi. Podróżni z Ukrainy mogą liczyć na informację i pomoc. 

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei czuwają nad bezpieczeństwem podróżnych z Ukrainy, od momentu przekroczenia kolejowych przejść granicznych. Całodobowe patrole są na stacjach i dworcach w Przemyślu, Medyce, Dorohusku, Chełmie, w rejonie granicy oraz na stacjach węzłowych.

Patrole służą wsparciem w podróży - w setkach pociągów kursowych i dodatkowych oraz na dworcach, na których składy kończą przejazd. Monitorowana jest sytuacja w wagonach, aby zapewnić pasażerom z Ukrainy spokojną i bezpieczną podróż o każdej porze dnia i nocy.

SOK współpracuje ze Strażą Graniczną i Policją. Funkcjonariusze pomagają w orientacji na stacjach i dworcach. Kierują do właściwych pociągów. Przekazują informacje na temat przejazdu. Stałym zakresem działań jest pomoc w dojściu do miejsc, w których zapewniona jest pomoc socjalna.

Szczególna uwaga zwrócona jest na pomoc podróżującym z dziećmi i osobom starszym. Wsparcie zapewnione jest podczas przesiadek, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.

W sprawie bezpieczeństwa w obszarze kolejowym informacje można kierować na telefon alarmowy
SOK 22 474 00 00

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.