Wręczenie Sztandaru Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w 101. rocznicę powołania formacji

21.11.2019

Wręczenie Sztandaru Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei w 101. rocznicę powołania formacji

Wczoraj (21 listopada 2019) roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 101. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei.

Tegoroczne Święto Straży Ochrony Kolei odbyło się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Pan Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Pan Marek Łapiński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Pan Paweł Olejnik - Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Agencji Uzbrojenia; Pan Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Pan Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; Pan Sebastian Chwałek - Wiceprezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej; Pan Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Pan Henryk Grymel – Przewodniczący Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”; Członkowie Zarządu i dyrektorzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Wśród znamienitych gości nie zabrakło również przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Marszałkowskiej i Służby Więziennej.

Uroczystość zainaugurowała Ceremonia Wręczenia Sztandaru Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei. Sztandar ufundowany przez funkcjonariuszy i pracowników SOK przekazał na ręce Komendanta Głównego SOK - dr. inż. Józefa Hałyka, Pan Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz z Panem Ireneuszem Merchel - Prezesem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dla upamiętnienia tego historycznego wydarzenia ceremonię dopełniło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru gwoździ honorowych oraz dokonanie wpisów w księdze pamiątkowej sztandaru. Gwoździe honorowe wbili: Pan Andrzej Bittel - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek, Pan Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Pan Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pan Piotr Duda - Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Pan dr inż. Józef Hałyk - Komendant Główny Straży Ochrony Kolei. W imieniu funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei gwoździe honorowe wbili Rodzice Chrzestni Sztandaru: Pan Jerzy Brodowski - Komendant Regionu SOK wraz z Panią inspektor SOK Pauliną Nowicką. Zaszczytem dla formacji był fakt, iż podczas ceremonii wręczenia sztandaru Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei obecny był ks. prof. Waldemar Cisło – Dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.  

Po uroczystości wręczenia sztandaru rozpoczęła się msza święta z okazji 101. rocznicy Straży Ochrony Kolei. Eucharystię, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp gen. bryg. dr Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego koncelebrowali ks. płk. SG Zbigniew Kępa naczelny kapelan Straży Ochrony Kolei oraz ks. prał. Artur Janiec - dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Msza Święta z okazji 101. rocznicy Straży Ochrony Kolei odbyła się w asyście funkcjonariuszy kompanii honorowej Straży Ochrony Kolei. W wygłoszonej homilii Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek podkreślił znaczenie formacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego oraz przypomniał jak ważne jest pełnienie służby na fundamencie najważniejszych wartości, jakimi są BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Na zakończenie liturgii Biskup Polowy Wojska Polskiego  wyrażając uznanie za pełną poświęceń i ofiarną służbę budowaną na fundamencie najwyższych wartości odznaczył Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka medalem ”W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Po mszy świętej miała miejsce zbiórka w sali Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Pan Minister Andrzej Bittel przypominał, iż Straż Ochrony Kolei została powołana  przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego już w tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, co wskazuje jak ważną rolę formacja spełnia w systemie bezpieczeństwa państwa.

Po okolicznościowych przemówieniach Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk wręczył grawertony okolicznościowe w dowód uznania i szacunku za udzielone wsparcie na rzecz funkcjonowania Straży Ochrony Kolei Panom:  Andrzejowi Bittelowi - Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztofowi Mamińskiemu - Prezesowi Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., Ireneuszowi Merchel - Prezesowi Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Piotrowi Dudzie - Przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Adresy okolicznościowe zasłużonym dla formacji funkcjonariuszom i pracownikom SOK z przesłaniem „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”  wręczył Pan Andrzej Bittel wraz z Komendantem Głównym SOK dr. inż. Józefem Hałykiem.

Sztandar ufundowany przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Ochrony Kolei, wręczony Komendzie Głównej SOK w 101. rocznicę powołania formacji stanowi symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji.  Zobowiązuje do dalszego godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny i narodu. Przypomina również o wyzwaniach, przed jakimi staje Straż Ochrony Kolei w drugim stuleciu swojego istnienia.

 

O wydarzeniu przeczytać można również na stronie Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego:

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-listopad-2019-l/2019-11-21a-warszawa-msza-sw-z-okazji-101-rocznicy-powoania-strazy-ochrony-kolei/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.