Wyrok dla reportera Onet.pl za naruszenie dobrego imienia Straży Ochrony Kolei

14.03.2019

Wyrok dla reportera Onet.pl za naruszenie dobrego imienia Straży Ochrony Kolei

W dniu 18 stycznia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, wydał wyrok zaoczny - pod rygorem natychmiastowej wykonalności - w sprawie o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie z powództwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei przeciwko Panu Marcinowi Wyrwałowi, dziennikarzowi portalu Onet.pl.

Sąd zobowiązał dziennikarza portalu Onet.pl do opublikowania oświadczenia zawierającego stwierdzenie, że informacje zawarte w jego artykule są nieprawdziwe oraz przeprosiny za naruszanie dobrego imienia Straży Ochrony Kolei. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził także od Marcina Wyrwała na rzecz Fundacji „Nasze Dzieci” kwotę 30 tys. zł  wraz z odsetkami tytułem zadośćuczynienia. 

RSS

Copyright 2019 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.