Zarząd COLPOFER spotkał się w Rzymie

28.09.2022

Zarząd COLPOFER spotkał się w Rzymie

W Rzymie, 20 września 2022 roku, odbyło się kolejne spotkanie Zarządu COLPOFER – organizacji działającej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze kolejowym w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). W posiedzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony, p. Paweł Boczek, będący członkiem Zarządu COLPOFER.  

Podczas wrześniowego spotkania, które miało miejsce w siedzibie Kolei Włoskich FS Italiane, omówione zostały dotychczasowe działania organizacji w świetle kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę oraz jego skutków dla bezpieczeństwa na kolei. Przedstawiciele Zarządu COLPOFER wymienili również doświadczenia i dobre praktyki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, a także wymiany informacji dotyczących migracji uchodźców z Ukrainy. Spotkanie było równocześnie okazją do omówienia bieżących działań podejmowanych przez organizację, a także strategii na przyszłość.  

Minione zebranie Zarządu poprzedziło zaplanowane na najbliższy czas Zgromadzenie Ogólne COLPOFER, podczas którego spotkają się wszyscy zrzeszeni w tej organizacji członkowie. Jego celem będzie podsumowanie działań organizacji oraz jej poszczególnych grup roboczych, jak również otwarta dyskusja w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa na kolei. 

 

***

COLPOFER (fr. Collaaboration des services de Police ferroviaire et de securite) jest Grupą Specjalną funkcjonującą w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Organizacja została założona w 1980 r., a w  1984 r. została przekształcona w Grupę Specjalną UIC. Statutowymi celami COLPOFER są wspólne działania na rzecz ochrony pasażerów oraz majątku kolei, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach kolejowych. 

W ramach tej organizacji funkcjonują grupy robocze, zajmujące się m.in. takimi obszarami jak: zwalczanie i zapobieganie aktom terroru i  terroryzmu oraz działaniom ekstremistycznym, graffiti, cyberbatakom, fałszerstwom biletów. Inne mają na celu zacieśnianie współpracy i wymiany doświadczeń związanych z zarządzaniem imprezami masowymi (w tym w sytuacjach kryzysowych jak w przypadku wzmożonej migracji uchodźców z Ukrainy po agresji Rosji) oraz te, podejmujące kwestie bezpieczeństwa z punktu widzenia nowych technologii. 

Obecnie COLPOFER zrzesza blisko 30 przedstawicieli firm i policji kolejowych (z sektora pasażerskiego, towarowego oraz infrastrukturalnego) z 23 krajów.

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.