Życzenia Komendanta Głównego SOK z okazji 102. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei

17.11.2020

Życzenia Komendanta Głównego SOK z okazji 102. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Ochrony Kolei,

w dniu 18 listopada 2020 r.  mija 102. rocznica powołania Straży Ochrony Kolei.

Z tej okazji kieruję podziękowania za niezawodność i profesjonalizm w pełnieniu misji na rzecz zapewnienia porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym. Poczucie bezpieczeństwa  osób na obszarze kolejowym to zasługa Waszego zaangażowania w wykonywanie obowiązków i wysokich standardów etycznych, wyrażających się gotowością do poświęcenia dla innych.

Te cechy  są szczególnie ważne w dobie epidemii, która zmieniła otaczającą nas rzeczywistość. Ostatnie miesiące, stanowiły dla nas wszystkich sprawdzian w wielu aspektach życia społecznego i zawodowego. Mogę stwierdzić z dumą, iż Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Ochrony Kolei zdali ten egzamin z wyróżnieniem.

Dziś na Wasze ręce składam słowa szczególnej wdzięczności oraz najwyższego szacunku
i uznania za ogromne zaangażowanie i trud, który wkładacie w realizację ustawowych zadań, nie bacząc przy tym na ryzyko narażenia własnego zdrowia i osobistego bezpieczeństwa.

Życzę Wam dobrego zdrowia, wielu sukcesów w życiu osobistym, realizacji wszelkich planów oraz licznych osiągnięć w życiu zawodowym i satysfakcji  z dobrze spełnionego obowiązku.

Szczególne życzenia oraz wyjątkowe podziękowania kieruję także do Waszych Rodzin i Bliskich, którzy są nieocenionym ogniwem wspierającym Was w trudach i wyzwaniach  codziennej służby. 

 

Komendant Główny
Straży Ochrony Kolei  

dr inż. Józef Hałyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSS

Copyright 2021 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.