Życzenia Komendanta Głównego SOK z okazji 103. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei

17.11.2021

Życzenia Komendanta Głównego SOK z okazji 103. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze
i Pracownicy Straży Ochrony Kolei,

w dniu 18 listopada 2021r. przypada 103. rocznica powołania Straży Kolejowej, która jest protoplastką Naszej Formacji.  Dzień ten stanowi doskonałą okazję do oddania hołdu funkcjonariuszom, którzy ponad 100. lat temu podjęli  odpowiedzialną misję zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym i od tego czasu z oddaniem oraz profesjonalizmem realizują swoje ustawowe zadania chroniąc życie i zdrowie ludzkie, a także strzegąc mienia na obszarze kolejowym.

Dumą napawa mnie fakt, że w czasie trwającego od ponad roku zagrożenia wywołanego rozprzestrzenianiem się COVID-19, po raz kolejny potwierdziliście swoje oddanie i troskę o dobro drugiego człowieka oraz wysoki stopień odpowiedzialności  i dojrzałości społecznej.    

Z okazji rocznicy powołania formacji na Wasze ręce składam słowa szczególnej wdzięczności oraz najwyższego szacunku i uznania za ogromne zaangażowanie i trud oraz oddanie, które wkładacie w realizację ustawowych zadań.

Życzę Wam doskonałego zdrowia, wielu sukcesów w życiu osobistym, realizacji wszelkich planów oraz licznych osiągnięć w życiu zawodowym, satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku oraz wytrwałości w realizacji  kolejnych trudnych zadań, które stoją przed Strażą Ochrony Kolei.

Życzenia oraz wyjątkowe podziękowania kieruję także do Waszych Rodzin i Bliskich, którzy  na co dzień wspierają Was w trudach i wyzwaniach  codziennej służby. 

 

Komendant Główny
Straży Ochrony Kolei

 dr inż. Józef Hałyk

 

RSS

Copyright 2022 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.