Grafficiarz w rękach funkcjonariuszy SOK z Łodzi

08.03.2017

Grafficiarz w rękach funkcjonariuszy SOK z Łodzi

Podczas patrolu szlaku Łódź Kaliska - Łódź Chojny, SOK - iści ujęli sprawcę dewastacji mienia kolejowego. Do chwili ujęcia wandal zdołał namalować graffiti o powierzchni 60 m².

Wczoraj, 7 marca b.r., funkcjonariusze SOK z Komendy Regionalnej w Łodzi, podczas patrolu w stacji Łódź Karolew Towarowa natknęli się na mężczyznę malującego graffiti na budynku Sekcji Eksploatacji w Łodzi. W wyniku podjętej interwencji sprawca dewastacji został ujęty. Zanim na miejscu zdarzenia pojawił się patrol, wandal zdążył już pomalować ścianę budynku na powierzchni około 60 m².

SOK – iści przekazali ujętego wraz z dowodami rzeczowymi funkcjonariuszom Policji z IV Komisariatu w Łodzi, którzy teraz zajmują się sprawą.

RSS

Copyright 2020 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.