Radioaktywny pociąg: ćwiczenia pod kryptonimem „PATROL-18”

17.10.2018

Radioaktywny pociąg: ćwiczenia pod kryptonimem „PATROL-18”

Straż Ochrony Kolei doskonaliła koordynację działań z innymi służbami w ćwiczeniach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania na warszawskiej stacji kolejowej.

Wczoraj na stacji kolejowej Warszawa Praga Towarowa mundurowi przeprowadzili ćwiczenia w ramach  Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Według scenariusza istniało zagrożenie skażenia substancją radioaktywną pociągu relacji Berlin - Warszawa.

Zagrożony pociąg wraz z obecnymi na pokładzie pasażerami i personelem kolejowym został przekierowany na boczne tory stacji Warszawa Praga Towarowa. Następnie do akcji wkroczyła Straż Ochrony Kolei i Policja, która otoczyła kordonem skażony teren. Funkcjonariusze powiadomili odpowiednie służby oraz zabezpieczyli zagrożony obszar przed dostępem osób postronnych.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej wraz ze specjalistami z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej ewakuowali pasażerów oraz zneutralizowali skażenie, a ratownicy z warszawskiego Pogotowia Ratunkowego udzielili wszelkiej niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym. Żołnierze Wojska Polskiego ćwiczyli badanie próbek materiałów radioaktywnych w warunkach polowych.

Służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ratownictwo oraz przedstawiciele samorządów odpowiadający za reagowanie w sytuacjach kryzysowych muszą być zawsze gotowi do współpracy ze sobą. W tym celu sprawdzane są procedury, doskonalone umiejętności, organizowane ćwiczenia, podczas których wszyscy muszą wykazać się takim samym zaangażowaniem, jak w sytuacji realnego zagrożenia.

RSS

Copyright 2019 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.