Szkolenia w Straży Ochrony Kolei

Kandydaci (strażnicy praktykanci Straży Ochrony Kolei) po przyjęciu do służby kierowani są na „Kurs podstawowy na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei” do Ośrodka Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu (woj. wielkopolskie) lub jego filii w Przemyślu.
Ogólny czas trwania kursu wynosi 60 dni roboczych, tj. 480 godzin. Na zakończenie kursu podstawowego przeprowadzany jest egzamin teoretyczny, w zakres którego wchodzi test wiedzy ogólnej i egzamin ustny oraz egzamin praktyczny, obejmujący egzamin strzelecki, techniki interwencji oraz test sprawności fizycznej tj. (bieg wahadłowy 4 x 10 m. z kozłowaniem piłki, skłony tułowia w przód z leżenia tyłem, rzut oburącz piłką lekarską 3 kg. (mężczyźni), 2 kg. (kobiety) zza głowy w przód, uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem (mężczyźni), podporze na kolanach (kobiety), marszobieg na 1000 m. (mężczyźni), 800 m. (kobiety) – zamiennie bieg po kopercie. Zaliczenie na ocenę pozytywną egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego warunkuje ukończenie kursu podstawowego przez kandydata.

Po ukończeniu kursu podstawowego funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei realizują zadania służbowe na wyznaczonych stanowiskach służbowych i mogą zostać skierowani na inne wewnętrzne kursy specjalistyczne. Ponadto wszyscy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei uczestniczą w corocznych wewnętrznych kursach doskonalących, gdzie odbywają oprócz szkolenia teoretycznego również szkolenie strzeleckie oraz zajęcia z taktyk i technik interwencji.

RSS

Copyright 2019 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.