Schemat organizacyjny

Struktura organizacyjna Straży Ochrony Kolei

Jednostką organizacyjną Straży Ochrony Kolei jest KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI, która jest zakładem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W skład Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei wchodzi 18 KOMEND REGIONALNYCH STRAŻY OCHRONY KOLEI, które działają w granicach administracyjnych Zakładów Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna.

Komendom Regionalnym podlegają POSTERUNKI STRAŻY OCHRONY KOLEI, których jest 80 na terenie całej Polski.

W strukturze organizacyjnej Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei znajduje się jedyny funkcjonujący od roku 1945 do dziś OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO SOK ORAZ HODOWLI I TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH w ZBĄSZYNIU z filiami w Iławie, Przemyślu i Siedlcach.

Schemat organizacyjny Straży Ochrony Kolei

RSS

Copyright 2015 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.