Przeciwdziałanie pandemii COVID-19

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19

 

Funkcjonariusze SOK, poza podstawowymi ustawowymi zadaniami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, od początku pandemii wirusa SARS-CoV-2 realizowali szereg zadań dodatkowych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia. W tym trudnym dla wszystkich czasie, nie bacząc na własne bezpieczeństwo, potwierdzili swój profesjonalizm angażując się z oddaniem w realizację zadań chroniących zdrowie i życie innych ludzi.
Do najważniejszych, dodatkowych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy SOK w czasie pandemii można zaliczyć: 

  • pomiar temperatury ciała u podróżnych w pociągach międzynarodowych wjeżdżających na terytorium Polski, na przejściach granicznych z Niemcami, Czechami i Słowacją – realizowany w marcu 2020 roku,
  • zabezpieczenie przejazdów pociągów specjalnych przewożących  Obywateli RP wracających do kraju  z zagranicy oraz obywateli innych Państw wracających do swoich krajów – realizowane w okresie od dnia 17 marca do 05 kwietnia 2020 roku,
  • zabezpieczenie przejazdu pociągów specjalnych w ramach akcji „Lot do domu” - realizowane w okresie od 20.03.2020 r. do 05.04.2020 r.,
  • współpraca ze Strażą Graniczną w zakresie pomiaru temperatury ciała u załóg transgranicznych pociągów towarowych wjeżdżających na teren RP na przejściach granicznych w Muszynie, Węglińcu, Zawidowie oraz Szczecinie Gumieńce –  w okresie od 16.03.2020 r. do 20.04.2020 r.,
  • zabezpieczanie przejazdu pociągów specjalnych odjeżdżających ze stacji Przemyśl na terytorium Ukrainy - w okresie od 20.03.2020 r. do 25.03.2020 r.,
  • współpraca ze Strażą Graniczną na przejściu granicznym w Medyce w zakresie pomiaru temperatury ciała u załóg transgranicznych pociągów towarowych – realizowana stale  od 18.07.2020 r.
  • wykonywanie dodatkowych zadań na polecenie Wojewodów oraz  kontrola przestrzegania obowiązujących zakazów i nakazów w związku z COVID-19

Od 29 listopada 2020 r. zgodnie z ustawą w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym, związanym z wystąpieniem COVID-19 Straż Ochrony Kolei uzyskała uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem obowiązku zakrywania nosa i ust, co znacznie ułatwiło egzekwowanie obowiązujących przepisów.
Przedstawione powyżej zadania służbowe to nie jedyna aktywność jaką wykazują się funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w walce z pandemią. Wspomagają chorych na COVID-19 również w ramach realizowanych akcji i inicjatyw, takich jak np. oddawanie krwi i osocza:

  • w dniach 4 i 5 lutego 2021 r. odbyła się zainicjowana przez funkcjonariuszy  SOK ogólnopolska akcja oddawania krwi i osocza - Odpowiadając na apel Narodowego Centrum Krwi  111 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei z Komend Regionalnych z całej Polski podjęło szlachetną inicjatywę, aby oddać krew i osocze dla chorych z ciężkimi objawami zakażenia koronawirusem. Po przeprowadzeniu wywiadu i kwalifikacji w tej ogólnokrajowej akcji 96 funkcjonariuszy oddało 48,84 l krwi i osocza,
  • lokalne akcje oddawania drogocennej plazmy przez funkcjonariuszy SOK - są przeprowadzane przez Komendy Regionalne Straży Ochrony Kolei we własnym zakresie.  

RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.