Obywatele Jemenu, przebywający nielegalnie na terytorium Polski ujęci przez funkcjonariuszy SOK przy granicy z Białorusią

26.01.2022

Obywatele Jemenu, przebywający nielegalnie na terytorium Polski ujęci przez funkcjonariuszy SOK przy granicy z Białorusią

W dniu 21 stycznia 2022 r. podczas patrolu na szlaku Czeremcha – Hajnówka funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei delegowani do działań  w obszarze przygranicznym ujęli dwóch mężczyzn – obywateli Jemenu, którzy nielegalnie przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 20:00  funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei patrolowali szlak kolejowy Czeremcha – Hajnówka w związku z pozyskaniem informacji o możliwości nielegalnego przekroczenia granicy w wymienionym obszarze. Niedaleko miejscowości Repczyce  zauważyli na śniegu ślady stóp odchodzące od torów w kierunku lasu. Po sprawdzeniu przyległego terenu przy użyciu termowizora zlokalizowali 2 postacie w odległości kilkudziesięciu metrów od torów. Po podjęciu interwencji ujęli 2 mężczyzn, których wygląd wskazywał na pochodzenie z krajów Bliskiego Wschodu. Mężczyźni nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej z Placówki SG w Czeremsze, którzy ustalili, że ujęte osoby są obywatelami Jemenu i nielegalnie przekroczyły granicę Polski z Białorusią. Ujęci mężczyźni zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Czeremsze, gdzie prowadzone są dalsze czynności w sprawie.

RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.