Colpofer

COLPOFER „ŻELAZNA DROGA DO BEZPIECZEŃSTWA”

www.colpofer.org

Organizacja powstała w 1980 roku zrzeszając kolejowe firmy i siły policyjne, tworzące Europejską organizację o nazwie Colpofer (z francuskiego: (Collaboration des services de Police ferroviaire et de securite). COLPOFER jest ciałem niezależnym, organizacyjnie działa jako grupa specjalna UIC (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolei). Głównym zadaniem firm kolejowych i kolejowych sił policyjnych jest ochrona osób i mienia jak również zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Obecnie COLPOFER zrzesza 30 przedstawicieli policji i firm kolejowych wszystkich sektorów (infrastruktury, pasażerskiego, towarowego) z 23 krajów.

ZADANIA COLPOFERU:

  1. wymiana doświadczeń i informacji oraz metod prewencji i walki z przestępstwami na obszarach kolejowych
  2. wspólne podejście do walki z przestępczością na obszarach kolejowych
  3. utworzenie w ramach COLPOFERU grupy zadaniowej, zajmującej się sprawami bezpieczeństwa na terenie krajów położonych na wschodniej granicy Unii Europejskiej
  4. wymiana informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń o międzynarodowym znaczeniu, a dotyczących obszarów kolejowych
  5. zabezpieczenie zleceń spółek kolejowych i policji kolejowych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienie, zarówno klientom kolei jak i personelowi, poczucia bezpieczeństwa
  6. zabezpieczenie zleceń innych podmiotów zaangażowanych lub odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei

GRUPY ROBOCZE

Jednym z zadań Colpoferu jest tworzenie grup roboczych. Walne Zgromadzenie decyduje o powstaniu grup roboczych, które maja wypracować konkretne rozwiązania służące rozwiązaniu nasilających się zjawisk przestępczych występujących na terenie kolejowym. 

RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.