Platforma „Security" UIC

www.uic.asso.fr

Powstanie Platformy „Security”

W odpowiedzi na duże zagrożenie bezpieczeństwa występujące na terenie kolejowym (terroryzm itp.), UIC w marcu 2003 roku zdecydowało o utworzeniu stanowiska Szefa ds. Bezpieczeństwa w Centrali UIC odpowiedzialnym za sprawy związane z bezpieczeństwem.

Podstawowym zadaniem Szefa ds. Bezpieczeństwa jest  proponowanie i organizowanie zakresu prac dla nowych międzynarodowych inicjatyw oraz zapewnienie istoty polityki bezpieczeństwa poprzez działania i wydarzenia w celu lepszej integracji wyników, które zostaną wdrożone w życie poprzez firmy kolejowe.

Zarząd oraz Zgromadzenie Ogólne UIC podczas spotkania 7 i 8 czerwca 2006 roku w Montrealu zatwierdziło stworzenie Platformy "Security" UIC razem z przedstawicielami sektora przewoźników pasażerskich, towarowych oraz infrastruktury kolejowej. W kwietniu 2007 roku Misja Bezpieczeństwa UIC stworzona w 2003 roku została przekształcona w Centrum umiejętności bezpieczeństwa z perspektywą rozwoju jako organizacja ogólno światowa. 

Platforma została stworzona aby zwiększyć kompetencje UIC oraz wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i zbudować efektywne prace.

Grupa obejmuje swoją działalnością dotychczasową grupę „Ad hoc security”.

W skład Platformy Security wchodzą przedstawiciele:

 1. UIC - Międzynarodowe Stowarzyszenie Kolei,
 2. CER – Stowarzyszenie Przedstawicieli Europejskiej Infrastruktury Kolejowej,
 3. EIM – Organizacja zrzeszająca Zarządców Infrastruktury,
 4. COLPOFER – Organizacja zrzeszająca firmy kolejowe wszystkich sektorów oraz policje kolejowe,
 5. RAILPOL – Organizacja zrzeszająca formacje policyjne odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie kolejowym,
 6. Zarządcy infrastruktury, przewoźników pasażerskich i towarowych,
 7. Szefowie służb ochrony kolei,
 8. Przedstawiciele Dyrektoriatów Komisji Europejskiej DG TREN (ds. Transportu i Energii) oraz DG JLS (Sprawiedliwości, wolności, bezpieczeństwa i ochrony),
 9. UITP Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego

W skład zarządzającego Platformą Komitetu Sterującego wchodzą:

Przewodniczącym Komitetu Sterującego do października 2007 roku był Pan Philippe Salaun (SNCF koleje francuskie). Do dnia dzisiejszego nie wybrano przewodniczącego – tymczasowo zgodnie ze statutem funkcje tą pełni Sekretarz Generalny UIC Pan Andre Michel. Polską stronę reprezentuje Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Józef Hałyk.

Program pracy Platformy (z podziałem na grupy robocze):

 1. Wejście do Układu z Schengen i nielegalna imigracja
 2. Komunikacja i zarządzanie kryzysowe
 3. Bezpieczeństwo w pociągach międzynarodowych
 4. Bezpieczeństwo przewozów towarowych
 5. Zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych
 6. Infrastruktura krytyczna
 7. Terroryzm
 8. Zarządzanie personelem
RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.