Nabór do służby

Straż Ochrony Kolei to umundurowana i uzbrojona formacja funkcjonująca na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, działająca na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.).


Straż Ochrony Kolei to wyspecjalizowana formacja odpowiadająca za ochronę życia, zdrowia ludzi oraz mienia, a także kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych.

Strukturę formacji stanowi 16 Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei usytuowanych w granicach administracyjnych województw oraz 78 posterunków Straży Ochrony Kolei zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Straż Ochrony Kolei to formacja nowoczesna, profesjonalnie wyszkolona, dobrze wyposażona, inwestująca w rozwój systemów informatycznych, specjalistyczne pojazdy, najwyższej klasy broń oraz sprzęt najnowszej generacji wspierający funkcjonariuszy w wykonywaniu codziennych interesujących zadań służbowych.

Formacja ściśle współpracuje z innymi służbami mundurowymi zarówno w Polsce jak i za granicą. Jest również stałym członkiem organizacji międzynarodowej COLPOFER.

 

 

Nabór do służby

Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
  4. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  5. cieszy się nienaganną opinią;
  6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych określoną w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.).;
  7. nie była karana za przestępstwa umyślne;
  8. ukończyła 21 lat.

Postępowanie kwalifikacyjne:

1. Złożenie drogą internetową wymaganych dokumentów określonych w procedurze naboru zamieszczonej na stronie internetowej - https://www.plk-sa.pl/o-spolce/o-pkp-polskich-liniach-kolejowych-sa/kariera/oferty-pracy/wyszukiwarka-ofert-pracy

2. Ocena złożonych dokumentów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu zapoznanie się z profilem kandydata na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei.

4. Wytypowanie i powiadomienie wybranego kandydata.

5. Skierowanie kandydata na komisję lekarską oceniającą zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

6. Zawarcie umowy o pracę.

 

Co oferujemy

Straż Ochrony Kolei jest dynamicznie rozwijającą się formacją zapewniającą stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, dającą możliwość awansu i rozwoju oraz podejmowania interesujących wyzwań zawodowych.

Zalety służby w Straży Ochrony Kolei to m.in.:

1. Służba w formacji łączącej tradycję z nowoczesnością.

2. Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia.

3. Otwarta ścieżka kariery oraz szanse na awans w ramach struktur formacji.

4. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp i finansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych oraz dofinansowania do studiów.

5. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

6. Dogodne warunki zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

 

 

RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.