Szkolenia w Straży Ochrony Kolei

SZKOLENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE W STRAŻY OCHRONY KOLEI

 

SZKOLENIE ZAWODOWE PODSTAWOWE

Kurs Podstawowy na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei.

Program kursu przygotowuje kandydata (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania ustawowych zadań funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. 

Na kurs kierowani są kandydaci, którzy przeszli pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne, a także odbyli w swoich jednostkach macierzystych szkolenie adaptacyjne i teoretyczne. 

Praktykanci na okres szkolenia kwaterowani są w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, bądź jego filii w Przemyślu, gdzie realizowany jest 60 dniowy kurs.

Program kursu podstawowego kończy się egzaminami: teoretycznym (test wiedzy ogólnej, egzamin ustny) oraz praktycznym (egzamin strzelecki, test sprawności fizycznej, egzamin ze znajomości technik interwencyjnych) obejmującymi swoją tematyką zakresu programu szkolenia. Zaliczenie egzaminów końcowych warunkuje ukończenie kursu przez kandydata.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE

Doskonalenie zawodowe ukierunkowane jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zarówno przez funkcjonariuszy, jak i pracowników Straży Ochrony Kolei.

Celem doskonalenia zawodowego jest nabywanie, aktualizowanie oraz rozszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych przy wykonywaniu zadań i czynności służbowych, a także uzyskiwanie dodatkowych uprawnień.

Doskonalenie zawodowe obejmuje:

- kursy specjalistyczne oraz doskonalące realizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, bądź jego filii w Przemyślu na podstawie rocznego planu szkoleń opracowanego przy uwzględnieniu potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych Straży Ochrony Kolei.

- kursy specjalistyczne oraz doskonalące organizowane i prowadzone bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych Straży Ochrony Kolei, mające na celu aktualizowanie kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy i pracowników SOK, jak również podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich wśród funkcjonariuszy,

- szkolenia zewnętrzne organizowane i prowadzone przez podmioty spoza Straży Ochrony Kolei na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników SOK.

 

Proces szkolenia i doskonalenia zawodowego przygotowuje funkcjonariuszy i pracowników SOK do skutecznego, odpowiedzialnego i kompetentnego wykonywania zadań i czynności służbowych, a także jest on również w naturalny sposób powiązany ze zmieniającą się specyfiką środowiska pracy.

 

 

RSS

Copyright 2023 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.