Informacja o podejmowanych działaniach prewencyjnych

  • Stały nadzór i podejmowanie działań przez funkcjonariuszy SOK, Policji i pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w miejscach, w których najczęściej dochodzi do kradzieży i dewastacji.
  • Występowanie przez Straż Ochrony Kolei i PKP PLK S.A. do producentów urządzeń i elementów sterowania ruchem kolejowym o stosowanie tworzyw mało podatnych na kradzieże i dewastacje (materiały wykonane nie z metali kolorowych są bezwartościowe).
  • Zwiększanie liczby kamer monitorujących miejsca szczególnie narażone na kradzieże i dewastacje.
  • Częste kontrole punktów skupów odpadów przeprowadzane przez funkcjonariuszy SOK we współpracy z Policją i pracownikami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Częste patrole funkcjonariuszy SOK w godzinach nocnych, w dni wolne, niedziele i święta we współpracy z Policją i pracownikami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Zmierzanie do zmiany kwalifikacji karnej kradzieży i dewastacji urządzeń z „zaboru mienia o niewielkiej wartości” na „umyślną próbę spowodowania katastrofy w ruchu lądowym”.
  • Kierowanie wniosków o cofanie koncesji na prowadzenie punktów skupu metali kolorowych w przypadku stwierdzenia podczas kontroli elementów pochodzących z kradzieży mienia kolejowego.
  • Prowadzenie działań minimalizujących ryzyko powstania kradzieży urządzeń, np. spawania, skręcania, montowania żeberek antykradzieżowych, stosowania pianki silikonowej.
  • Przekazywanie albumu fotograficznego kradzionych i dewastowanych elementów infrastruktury kolejowej do punktów skupów.